BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Süreçleri Neler? Otomasyon BT Hizmet Yönetimine Nasıl Fayda Sağlar?

BT Hizmet Yönetimi (ITSM)BT faaliyetlerinin bir hizmet olarak sunulması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Kurum ister teknolojiye yatkın olsun ister olmasın, tüm BT müşterilerinin BT hizmetleriyle etkileşimde bulunabilmesi ve bunlardan yararlanabilmesi için süreçleri koordine eder ve kolaylaştırır. Örneğin, bir şirketin yeni bir çalışana ilk gününde telefon teslim etmesi gerekiyorsa, BT Hizmet Yönetimi (ITSM) çalışanın doğru telefonu almasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda baktığımızda BT Hizmet Yönetimini bir kurumun iç ve dış müşterilerine sunduğu hizmetleri tasarlamak, oluşturmak, işletmek ve sürdürmek için gerçekleştirdiği süreçleri ifade ettiğini söyleyebiliriz. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklı olsa da çeşitli sistemlerin verimli bir şekilde çalışmasını ve iş hedefleriyle uyumlu kalmasını sağlamak için bir kuruluş genelinde BT operasyonlarını optimize etmek için tasarlanmış bir dizi süreç olarak daha geniş bir şekilde işlev görür. 

Bir hizmet masası veya yardım masası aracılığıyla sağlanan temel BT desteğinden daha fazlasını kapsar. Mouse kadar basit bir araçtan; sunucular, yazılım uygulamaları gibi daha karmaşık teknolojilere kadar her türlü işyeri varlığını ve bunların ilişki ağını yönetir. Modern kurumların ölçeği ve karmaşıklığı nedeniyle çoğu BT ekibi, BT Hizmet Yönetimi (ITSM) sürecinin bazı basit adımlarını gerçekleştirmek için otomasyona güvenmektedir.

BT Hizmet Yönetimi Süreçleri

BT Hizmet Yönetimi (ITSM) bir organizasyonun birçok yönünü şekillendirir. Aşağıda sıraladıklarımız en yaygın süreçlerinden bazılarıdır.

Servis Yönetimi BT Hizmet Yönetimi (ITSM)

Servis Yönetimi

Servis Yönetimi, donanım yükseltmeleri veya değiştirmeleri, yazılım güncellemeleri, uygulama erişimi ve diğer benzer talepler gibi çeşitli müşteri hizmetleri taleplerini karşılamaya yönelik bir süreçtir.

Değişiklik Yönetimi BT Hizmet Yönetimi

Değişiklik Yönetimi

Değişiklik Yönetimi, BT altyapısı değiştiğinde standart bir işletim prosedürü oluşturan herhangi bir süreç kümesidir. Bu, yeni yazılımın uygulanması veya rolü değişen bir çalışandan donanımın alınması için gereken adımlar gibi çok çeşitli değişiklikleri içerebilir. Değişiklik Yönetimi süreçlerinin nihai hedefi, değişikliğin iş sonuçları üzerindeki etki miktarını sınırlamaktır.

Olay Yönetimi BT Hizmet Yönetimi (ITSM)

Olay Yönetimi

Olay Yönetimi, beklenmedik, planlanmamış bir hizmet kesintisi veya olaya yanıt verecek şekilde ayarlanmış herhangi bir süreçtir.

BT Hizmet Yönetimi (ITSM)

Problem Yönetimi

Problem Yönetimi, bir olayın/olayların temel nedenini belirleme ve düzeltme sürecidir. Sorunlar ve olaylar birbiriyle ilişkili olmasına rağmen aynı şey değildir. Olay, beklenmedik veya planlanmamış bir hizmet kesintisi ise bu kesintiye/olaya sebep olan bir sorundur.

Örneğin, bir sunucu birkaç kez çökerse Olay Yönetimi sunucuyu yeniden başlatarak yanıt verir. Sorun Yönetimi, temel nedeni bulur ve sorunu bir yama veya yazılım yükseltmesiyle düzeltir.

Envanter/Varlık Yönetimi BT Hizmet Yönetimi (ITSM)

Envanter/Varlık Yönetimi

Envanter ya da bir diğer adı ile Varlık Yönetimi, bir kuruluşun tüm varlıklarının muhasebeleştirilmesini ve uygun şekilde konuşlandırılmasını, bakımının yapılmasını, yükseltilmesini ve doğru zamanda kullanımdan kaldırılmasını sağlayan süreçler dizisidir. Genel olarak tüm maddi envanterlerin yönetimini içerir. BT Hizmet Yönetiminin tüm yönleri gibi Envanter Yönetimi de diğer süreçlerle, özellikle de Değişiklik Yönetimi ve Konfigürasyon Yönetimiyle yakından ilişkilidir.

Konfigürasyon Yönetimi BT Hizmet Yönetimi (ITSM)

Konfigürasyon Yönetimi

Konfigürasyon Yönetimi, bir BT sistemindeki bireysel Konfigürasyon Öğelerini (CI) genellikle bir Konfigürasyon Yönetimi Veritabanı (CMDB) aracılığıyla izleyen bir BT Hizmet Yönetimi sürecidir. CI’ler hem donanım hem de yazılım varlıkları ve bunları birbirine bağlayan ilişkilerin haritasıdır. BT Varlık Yönetimi (ITAM) daha çok bir varlığın yaşam döngüsüne odaklanırken, Konfigürasyon Yönetimi daha çok varlıkların birbirleriyle ve iş sonuçları üreten süreçlerle olan ilişkisine odaklanır.

Bilgi Yönetimi BT Hizmet Yönetimi (ITSM)

Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi, bir kuruluş genelinde BT bilgisini koruma ve kilit paydaşların BT hizmet verilerine kolayca erişebilmesini, bunlarla etkileşime geçebilmesini ve şekillendirebilmesini sağlama sürecidir.

SPIDYA BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Size Nasıl Yardımcı Olur?

Bir organizasyonun hemen hemen her yönü BT’nin kapsamına dahil oldukça işin başarısı ve bu başarının çıktılarından biri olan müşteri memnuniyeti her geçen gün artacaktır. Bu fayda BT hizmetlerinin sorunsuz çalışmasına doğrudan bağlıdır. Bu karmaşık ortamda BT Hizmet Yönetimi, farklı görevleri koordine edebilen, ekipler arasında üretkenliği artırabilen ve kullanıcı deneyimlerini geliştirebilen daha verimli, uygun maliyetli süreçler oluşturur.

SPIDYA BT Hizmet Yönetimi yazılımı ITIL standartları ile uyumlu yapısı ile BT iş süreçlerinizde iyileşme sağlarken, kullanımı kolay iş akışı ve form yönetimi araçları yardımıyla özelleştirilebilir bir ortam sunar.

Tamamı web üzerinden kullanılabilir, ortam bağımsız tasarımları ile kullanıcıların akıllı telefonlardan, tabletlerden ve tarayıcı desteği olan cihazlardan hızlı ve güvenli olarak uygulamaya erişmesi sağlanır.

Birden fazla müşterinin aynı anda hizmet aldığı SPIDYA BT Hizmet Yönetimi'nde kullanıcılar aynı yazılım ve veritabanını kullanırken, birbirlerinin verilerini göremezler. Veriler güvende, kaynaklar maximum düzeyde kullanılır.

Hizmet seviyesi takibi (SLA), raporlama araçları ile operasyon ve kaynak yönetiminin iyileştirilmesini ve ITIL uyumlu iş süreçleri ile hizmet standartlarının yakalanmasını sağlar. Entegre iş akışı aracı ile süreçler hızla ve kolayca özelleştirilebilir.

Zimmet formu, envanter kullanımı sırasında oluşabilen hasarlara yönelik hasar tespit tutanağı, hasar dilekçesi, hurda kayıp ya da çalıntı tutanağı, GSM teslim tutanağı gibi kuruma ait tüm cihazların yaşam döngüsünü kayıt altına alınması için gereken formların hazır tasarımları SPIDYA ITSM platformunda bulunmakta. Bu formların tasarımı, dosyalanması gibi süreçler için ek efor harcamanıza gerek kalmaz. Islak imza ile ilerleteceğiniz süreçler için hızlıca çıktılarını alabilirsiniz.

SPIDYA ITSM üçüncü parti ortaklarınızla yürüttüğünüz süreçleri izlemenizi sağlar. Hasar kayıtları oluşturma seçeneği sayesinde hangi firmada kaç tane kaydınız var kaç arıza kaydınız çözülmüş, ne kadar sürede çözülmüş bunların hepsini birer data şeklinde departman hafızasında bulundurabilirsiniz. Böylece ilerleyen dönemlerde hangi firmalar ile sözleşmelerinizi yenileyeceğinize, iyileştirebileceğinize ya da feshedebileceğinize elinizdeki veriler doğrultusunda karar verebilirsiniz. Kronik problemlerini tespit edip bunlara çözüm sağlayacak verileri elinizde bulundurmuş olursunuz.

İş Süreçlerinizi SPIDYA Yazılım ile Dijitalleştirin!

SPIDYA Yazılım ürünleri birbiri ile kolay entegre olabilen modülleri sayesinde BT Hizmet Yönetimi ürünü üzerinden envanter yönetimizini yapabilir, IK süreçlerinizi takip edebilirsiniz. Kurumunuzda kurumsal bir düzen sağlamak için ihtiyacınız olan tüm yönetim araçlarına tek bir platform üzerinden sahip olabilirsiniz.

SPIDYA BT Hizmet Yönetimi Çözümü için bizimle iletişime geçin!
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
İsim - Soyisim
BT Hizmet Yönetimi NOC Sistemleri