Ziraat Bankası

Ağ İzleme Çözümü ile tüm ağ cihazlarının uçtan uca izlenmesi ve gerçek zamanlı performans ölçümünü gerçekleştirdi!

Ziraat Bankasının ihtiyacı neydi?​

Ziraat Bankası, operasyonel verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için merkez ve şubelerde tüm ağ cihazlarmı ve ATMlerini izleyebileceği ve yönetebileceği kurumsal bir sisteme taşıma ihtiyacı duymaktaydı.

Erişebilirlik

Ziraat Bankası, operasyonel verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için merkez ve şubelerde tüm ağ cihazlarmı ve ATMlerini izleyebileceği ve yönetebileceği kurumsal bir sisteme taşıma ihtiyacı duymaktaydı. ODYA Teknoloji’nin sağladığı çeşitli çözümler ile Ziraat Bankası merkez ve şubelerde, tüm cihazların yanıt süreleri, gecikme oranları, CPU performansları, bellek doluluk oranları, paket kayıp yüzdeleri, donanım koşulları ve hat kullanım oranları gibi önemli performans metriklerini detaylıca ölçmekte, yönetmekte ve raporlamaktadır. Ayrıca altyapıda herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için özel olarak konumlandırılan yük devir modülü ile yedekleme sağlanabilmektedir. Özelleştirilmiş raporlar ile altyapı iyileştirme kararları verilebilmektedir.

Ziraat Bankası BT Operasyon Bölüm Başkanı Şenol Özyurt, ODYA Teknoloji ile hayata geçirilen projeyi şöyle değerlendirdi; “Gerçek zamanlı performans ölçümü ve geleceğe yönelik planlama yapılarak olabilecek darboğazların öngörülmesi sağlandı. Böylece proaktif altyapı yatırım planlanması yapabilmekteyiz. Doğru yatırımlar ile Genel Müdürlükten şube seviyesine kadar tüm çalışanlarımızın gün içinde kesintisiz ve verimli çalışabilecekleri altyapı oluşturabilmekteyiz.”

“Ziraat Bankası’nın ODYA Teknoloji ile birlikte hayata geçirdiği ve üzerinde ciddi çalışmaların yapıldığı Ağ İzleme Çözümü ile, tüm ağ cihazlarının uçtan uca izlenmesi ve gerçek zamanlı performans ölçümü yapılması sağlandı. Böylece yaşanan sorunlar ile ilgili anında haberdar olunarak, hızlı müdahale imkanının yanı sıra mevcut durumun raporlanması ve geleceğe yönelik planlamanın yapılması konularında yararlanılmaktadır. “

İlker Karagöz

İletişim Ve Altyapı Hizmetleri Yöneticisi

BT Operasyon Bölüm Başkanlığı

İşletmenize özel POC planlayalım!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
İsim - Soyisim
BT Hizmet Yönetimi NOC Sistemleri