Altyapınızın ya da uygulamalarınızın verileri aracılığıyla sorunları ve sorunların neleri etkilediğini analiz edin!

Çok katmanlı bir ortamın şeffaflığını sağlamak ve hızlı kök neden analizine ulaşmak ancak genel bir bütünsel altyapı görünümü ile sağlanabilir. 

Çözüm için gerekli bilgileri keşfeder ve toplar, böylece bir sorun olduğunda nedenini öğrenebilirsiniz.

Observable olmak, karmaşık bir microservice mimarisinde bir sistemin anlaşılmasını ve ölçülmesini sağlamak anlamına gelir.

Verileri otomatik olarak ilişkilendirerek gelişmiş kök neden ve anomali tespiti sunar.

DevOps ekiplerinizi izleme yükünden kurtarın!

Gözlemlenebilirlik, DevOps ekiplerine sistemlerini test etmek, sorular sormak ve başlangıçta tahmin edemedikleri sorunları araştırmak için ihtiyaç duydukları esnekliği sağlar.

web-design

SLO’lar oluşturun ve ölçülebilir başarıya yönelik hazırlık yapmak için araçları devreye sokun

infinity

DevOps uygulamalarını geliştirmek için ekip panoları etrafında toplayın, yanıtları düzenleyin ve her değişikliğin etkisini ölçün

cardiogram

İlerlemeyi gözden geçirin, uygulama bağımlılıklarını ve altyapı kaynaklarını analiz edin; yazılım kullanıcılarının deneyimini sürekli olarak iyileştirmenin yollarını bulun

Application Performance Management

Bulunduğu yerden bağımsız, uygulama performans yönetimini iyileştirmek ve CI/CD işlem hatlarını hızlandırmak için kurumsal gözlemlenebilirlik sağlar. 

Application Performance Management'ın öne çıkan özellikleri

Doğru, gerçek zamanlı veriler

%100 dağıtılmış izlemeye, 1 saniyelik metriklere, anında yazılım devreye alma işlem hattına ve CI/CD geri bildirimine sahip olun.

Sürekli, gerçek zamanlı keşif

Alana özgü 250'den fazla sensör ile mikro hizmetler ve altyapı için tek bir mimariye erişin.

Güçlü ve kullanımı kolay veri analitiği

Uygulama isteği izleme verileri havuzunun tamamından gelen sonsuz esneklikle yeni içgörüler oluşturun.

Uygulamaların bağımlılık eşlemesi

Esnek uygulama perspektifleri için bağımlılık eşlemesini tüm uygulama yığını genelinde otomatikleştirin.

Kök neden analizi otomasyonu

Performans, hatalar, değişiklikler ve Hizmet Seviyesi Sözleşmesine (SLA) ilişkin ihlallerin analizini kapsayacak şekilde, olay korelasyonunu otomatikleştirin.

Application Resource Management

Uygulamalarınız ihtiyaç duyduğu kaynağı ihtiyaç duyduğunuz anda alsın! Application Resource Management ile insan müdahalesine gerek kalmadan uygulama ve altyapı yığınının her katmanında görünürlük, içgörü ve eylemler elde edin.

Görünürlük

Application Performance Management BT altyapısındaki sistemlerle bütünleşir ve uygulama varlıklarını bir ticari işlem, hizmet  uygulaması ve uygulama bileşeni olarak alır. Altyapı bağımlılıkları, riskleri ve eylemleri keşfedildikten sonra, uygulama ile altyapı ekipleri arasındaki boşluğu dolduran uygulama ile ilişkilendirilir. Ardından hangi kaynakların kullanıcı yanıt süresine ve iş hacmine katkıda bulunduğunu belirler ve çekişmeyi önlemek için harekete geçer

İçgörüler

Yapılandırma ilkelerine bağlı kalarak uygulamalarınız için hedef kullanıcı yanıt süresini ve deneyimini korur, kaynaklarınızı akıllıca kullanır

Eylem

Çok boyutlu temel performans göstergelerini kullanarak uygulama talebini altyapı arzıyla eşleştirerek güvenilir eylemler üretir. Şirket içi sanallaştırılmış, genel bulut ve Kubernetes ortamları için eylemleri geniş ölçekte otomatikleştirebilir. Application Performance Management uygulama performansını garanti ederken yığının her katmanında tıkanıklığın ortadan kaldırılması için gerçek zamanlı eylemler üretir

Application Resource Management'ın öne çıkan özellikleri

Otomasyon desteği

Uygulama performansı olumsuz etkilenmeden önce eylemler oluşturur

Optimizasyon

Uygulama performansı ve kullanımını aynı anda optimize etmek için uygulama talebini sürekli olarak çoklu bulut altyapı kaynaklarıyla eşleştirir

Güvenilir eylemler

Hangi kaynakların kullanıcı yanıt süresine ve bant genişliğine katkıda bulunduğunu tespit eder ve performans problemi olmadan alınması gereken aksiyonları belirler

Tasarruf

Uygulamalarımız için hedef kullanıcı yanıt süresini ve kullanıcı deneyimini korur, yapılandırma ilkelerine uyar ve tasarruf sağlar

Application Dependency Mapping

BT sistemlerinin artan karmaşıklığı göz önüne alındığında, kurumlar, bağımlılıklarını haritalamak için giderek daha fazla özel yazılımlar kullanmaktadır. Bu tür araçlar, bilgileri yalnızca tablo biçiminde görselleştirmez, aynı zamanda tüm uygulama ekosistemlerinin görsel sunumlarını da sağlar. Dependency Mapping tüm uygulama bağımlılıkları hakkında bilgi toplama ve kolayca anlaşılacak bir şekilde gösterme sürecidir. Uygulamanın kullandığı farklı servisler hakkında detayları listeler ve onlar arasında bağlantı kurar.

Application Dependency (ADM) nedir?

Karmaşık bir BT ortamında, Application Dependency Mapping (ADM) olarak bilinen uygulama haritalama veya ağ keşif araçları kritik öneme sahiptir. Uygulama Bağımlılık Haritalama, BT ekosisteminizde kullanılan tüm instanceları, iletişim kanallarını, uygulamaları; kullanılan port ve servis detayına kadar tanımlar ve haritasını çıkarır. En iyi çözümler AWS, Azure ve GPS gibi bulut sağlayıcılarda VPC’leri, subnetleri ve güvenlik gruplarını hızlı ve kolay bir şekilde tanımlar.

ADM ile sezgisel bir harita üzerinde görüntülendiğiniz uygulama bağımlılıklarınızın; paylaşılabilen, incelenebilen veya planlama ve sorun giderme için kullanılabilen görsel bir temsiline sahip olursunuz. Bu görselleştirmeyi iş stratejisine ve iş bağlamına göre düzenlenlemeler yapmak, gerçek zamanlı olarak kritik alarmlara ve bilgilere öncelik vermek için kullanabilirsiniz.

Application Dependency Mapping neden önemlidir?

Yalnızca envanter ve ağ haritalama, modern BT’nin karmaşıklığının üstesinden gelmek için yeterli değildir. Kurumlar, uygulamalarının gerçek işleyişine dair net içgörülere ihtiyaç duymaktadır.

ADM, ekiplerin zincirde yapılacak bir değişikliğin diğerleri üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceğini görmelerine yardımcı olur. Sorunları daha hızlı ve verimli bir şekilde giderebilmek için tüm uygulamaların sağlığı hakkında fikir sahibi olunmalı, arıza noktalarını kolayca belirlenmeli ve en iyi eylem planını hazırlamak gerekir.

Application Dependency Mapping neden önemlidir?

Application Dependency Mapping'in öne çıkan özellikleri

Problemlere daha hızlı cevap

ADM, herhangi bir sorun ile karşılaşmadan önce haritaların önceki versiyonlarını görüntüleme yeteneği gibi bir dizi özelliğe sahiptir. Böylece bir sorun gözlemlediğinizde onlarla nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda daha iyi bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Daha iyi hizmet görünürlüğü

Kaynakları optimize etmek, sorunları teşhis etmek&çözmek, güvenlik olayları ile başa çıkmak ve teknoloji hizmetleri kataloğunuzu sürdürmek için BT operasyon ekiplerine yararlı bir referans noktası sağlar.

Güncel ve eksiksiz bilgi akışı

ADM, uygulamanızın bağımlılık envanterini sürekli izleyerek haritalarınızın her zaman güncel ve eksiksiz olması konusunda sizi bilgilendirir.

Belirlenmiş performans darboğazları

Yavaş SQL sorguları, yanlış yapılandırma veya yetersiz kaynaklar gibi uygulama performansı sorunlarının temel nedenlerini bulmanız için gereken süreyi azaltmanıza yardımcı olur.

Performans darboğazları

Bağımlılığı daha az uygulamalar geliştirmenize yardımcı olur. Yazılım ve işletim sistemlerinde spesifik versiyonlara bağlı kalmamanıza olanak tanır. Böylece yazılımınızın kararlılığı gelişir ve uygulama yığınında diğer noktalardaki olaylara ve değişikliklere karşı daha toleranslı hale gelir.

Monitoring vs Observabilitiy

Monitoring

 • Reaktiftir.
 • Monitoring işletimsel bir araçtır.
 • Bir olay meydana geldiğinde ilgili BT ekiplerini uyarır.
 • Ağ performansı, CPU metrikleri, sistem belleği vb. veriler sağlar.
 • BT ekipleri verileri manuel olarak ilişkilendirmeli ve problemleri bulmalıdır.
 • Olayın nedenini tespit edemez.
 • Altyapı ve uygulamaların performansını inceler ve sorunları raporlar.

Observability

 • Proaktiftir.
 • Observability işletimsel bir araçtır.
 • Bir olay medyana geldiğinde ilgili BT ekiplerini uyarır.
 • Ağ performansı, CPU metrikleri, sistem belleği vb. veriler sağlar.
 • Verileri ilişkilendirerek CPU artışın sebep olan işlemleri tespit eder.
 • BT ekipleri manuel müdahalede bulunmak durumunda kalmaz, observability bu görevleri otomatik olarak yapar.

Gözlemlenebilirlik ile aşağıdaki sorulara cevap bulun;

Bir servis hangi sistemlerden geçti?

Beklenen aksiyon alındı mı?

Performans darboğazları neler?

Yaşanan sorunun kök nedeni nedir?

Gözlemlenebilirlik çözümlerine dair blog yazılarımıza göz atın!

Gözlemlenebilirlik hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
İsim - Soyisim
BT Hizmet Yönetimi NOC Sistemleri