Bakım ve Destek

ODYA Teknoloji bakım ve destek paketleri kurumların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak kapsamlarda hazırlanmıştır. İdeal paketi seçerek, yıl boyunca verimliliği optimum seviyede tutabilirsiniz.

Profesyonel Hizmetler ekibi müşterilerine farklı kapsamlarda hazırlanmış Bakım ve Destek paketleri ile hizmet sağlamaktadır. Profesyonel Hizmetler ekibi, müşteri ortamlarındaki mevcut ürünlerin ve üzerlerinde koşan süreçlerin en sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesini benimser. Belirli periyodlar ile yapılan sistem sağlık kontrolleri ile sistemin aksaklıklarını raporlar. Böylece, sistemsel aksaklıkların müşteri süreçlerine etki etmeden düzeltilmesini sağlar. Bu adımların tümü geçmiş tecrübelerimizle en optimum hale getirilmiş Hizmet Seviyesi Anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

ODYA Teknoloji Stratejik Çözüm Merkezi üzerinden müşterilerimiz açık ve kapalı tüm çağrılarını, çağrılar üzerinde yapılan çalışmaların sürelerini, teknik çalışmaların detaylarını ve tüm sözleşmelerini rahatlıkla takip edebilirler.

Uzaktan

Uzaktan Plus

Yerinde

Yerinde Plus

Bakım ve Destek Hizmet Takibi

Slide 1

ODYA Teknoloji tarafından tamamlanıp teslim edilen veya devralınan şekliyle, süreç ve uyarlaması gerçekleşen çözüm ile ilgili ortaya çıkan her türlü aksaklığa verilen desteği içermektedir.

Slide 1

ODYA Teknoloji tarafından tamamlanan veya devralınan şekliyle, süreç ve uyarlaması gerçekleşen çözüm için, yılda 4 defa genel sağlık kontrollerini, kontrol raporlarını, planlı çalışmaları ve çalışmalar sonucu elde edilen analizlere verilecek destek hizmetlerini içermektedir.

previous arrow
next arrow